కేరళ రాష్ట్రంలోని వర్కల బీచ్ పూర్తి వివరాలు,Full Details Of Varkala Beach in Kerala State

కేరళ రాష్ట్రంలోని వర్కల బీచ్ పూర్తి వివరాలు,Full Details Of Varkala Beach in Kerala State   వర్కాల బీచ్ దక్షిణ భారతదేశంలోని కేరళ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఒక ప్రసిద్ధ పర్యాటక ప్రదేశం. దాని సుందరమైన అందం, సహజ ఆకర్షణ మరియు మతపరమైన ప్రాముఖ్యత కోసం ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ బీచ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి సంవత్సరం పెద్ద సంఖ్యలో పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తుంది. వర్కాల బీచ్ గురించి మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాని యొక్క వివరణాత్మక అవలోకనం ఇక్కడ …

Read more

Categories Beaches, IndianTourism, Kerala State, Kerala Tourism

Post a Comment

Previous Post Next Post