కేరళ రాష్ట్రంలోని తిరుముల్లవరం బీచ్ పూర్తి వివరాలు,Full Details of Thirumullavaram Beach in Kerala State

కేరళ రాష్ట్రంలోని తిరుముల్లవరం బీచ్ పూర్తి వివరాలు,Full Details of Thirumullavaram Beach in Kerala State  తిరుముల్లవరం బీచ్ భారతదేశంలోని దక్షిణ రాష్ట్రమైన కేరళలోని కొల్లం జిల్లాలో ఉన్న ఒక సుందరమైన బీచ్. ఈ బీచ్ కొల్లం సిటీ సెంటర్‌కు ఉత్తరంగా 6 కి.మీ దూరంలో ఉంది మరియు దాని సహజమైన అందం మరియు నిర్మలమైన పరిసరాలకు ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ బీచ్ పర్యాటకులు మరియు స్థానికుల మధ్య ప్రసిద్ధి చెందింది మరియు విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి …

Read more

Categories Beaches, Kerala Tourism

Post a Comment

Previous Post Next Post