;

 

కొచ్చిలోని పరీక్షిత్ తంపురాన్ మ్యూజియం పూర్తి వివరాలు,Full details of Parikshit Thampuran Museum in Kochi

కొచ్చిలోని పరీక్షిత్ తంపురాన్ మ్యూజియం పూర్తి వివరాలు,Full details of Parikshit Thampuran Museum in Kochi   పరీక్షిత్ థంపురాన్ మ్యూజియం, దీనిని దర్బార్ హాల్ ఆర్ట్ గ్యాలరీ అని కూడా పిలుస్తారు, ఇది కేరళలోని కొచ్చిలో ఉన్న ఒక ప్రసిద్ధ మ్యూజియం. ఇది దర్బార్ హాల్‌లో ఉంది, ఇది ఒకప్పుడు కొచ్చి మహారాజుల సింహాసన గది. మ్యూజియంలో కేరళ యొక్క గొప్ప సాంస్కృతిక వారసత్వం మరియు చరిత్రను వర్ణించే అనేక రకాల కళాఖండాలు మరియు …

Read more

Categories IndianTourism, Kerala State, Kerala Tourism

Post a Comment

Previous Post Next Post