కేరళ రాష్ట్రంలోని ముజాపిలంగాడ్ బీచ్ పూర్తి వివరాలు,Full Details of Muzhappilangad Beach in Kerala State

కేరళ రాష్ట్రంలోని ముజాపిలంగాడ్ బీచ్ పూర్తి వివరాలు,Full Details of Muzhappilangad Beach in Kerala State ముజా పిలంగడ్ బీచ్ భారతదేశంలోని కేరళలోని కాసరగోడ్ జిల్లాలో ఉన్న నిర్మలమైన మరియు సుందరమైన బీచ్. ఈ బీచ్ కేరళ రాష్ట్రంలోని అత్యంత అందమైన మరియు చెడిపోని బీచ్‌లలో ఒకటి మరియు ఇది ఒక ప్రసిద్ధ పర్యాటక కేంద్రం. బీచ్ చుట్టూ పచ్చని కొండలు మరియు కొబ్బరి తోటలు ఉన్నాయి మరియు అరేబియా సముద్రం యొక్క స్పష్టమైన నీలి …

Read more

Categories Beaches, IndianTourism, Kerala State, Kerala Tourism

Post a Comment

Previous Post Next Post