కేరళ రాష్ట్రంలోని మీన్కును బీచ్ పూర్తి వివరాలు,Full Details of Meenkunnu Beach in Kerala State

కేరళ రాష్ట్రంలోని మీన్కును బీచ్ పూర్తి వివరాలు,Full Details of Meenkunnu Beach in Kerala State   మీన్‌కున్ను బీచ్ భారతదేశంలోని కేరళలోని కన్నూర్ జిల్లాలో ఉన్న ఒక సహజమైన మరియు ఏకాంత బీచ్. ఇది కన్నూర్ సిటీ సెంటర్ నుండి కేవలం 12 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది మరియు దాని నిర్మలమైన మరియు చెడిపోని అందాలకు ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ బీచ్ చుట్టూ పచ్చని కొబ్బరి చెట్లతో నిండి ఉంది మరియు అరేబియా సముద్రం …

Read more

Categories Beaches, IndianTourism, Kerala State, Kerala Tourism

Post a Comment

Previous Post Next Post