కుమరకోమ్ పక్షుల అభయారణ్యం యొక్క పూర్తి వివరాలు,Full Details Of Kumarakom Bird Sanctuary

కుమరకోమ్ పక్షుల అభయారణ్యం యొక్క పూర్తి వివరాలు,Full Details Of Kumarakom Bird Sanctuary     కుమరకోం పక్షుల అభయారణ్యం, దీనిని వెంబనాడ్ పక్షుల అభయారణ్యం అని కూడా పిలుస్తారు, ఇది భారతదేశంలోని కేరళలోని బ్యాక్ వాటర్స్‌లో ఉన్న ఒక అందమైన పక్షి అభయారణ్యం. అభయారణ్యం 14 ఎకరాల భూమిలో విస్తరించి ఉంది మరియు ఇది వెంబనాడ్ సరస్సు యొక్క తూర్పు ఒడ్డున ఉంది. ఈ అభయారణ్యం అనేక వలస మరియు నివాస పక్షి జాతులకు …

Read more

Categories Kerala State, Kerala Tourism

Post a Comment

Previous Post Next Post