కేరళ రాష్ట్రంలోని కోవలం మ్యూజియం పూర్తి వివరాలు,Full Details of Kovalam Museum in Kerala State

కేరళ రాష్ట్రంలోని కోవలం మ్యూజియం పూర్తి వివరాలు,Full Details of Kovalam Museum in Kerala State   కోవలం మ్యూజియం కేరళలోని అత్యంత ప్రసిద్ధ మ్యూజియంలలో ఒకటి. ఇది రాష్ట్ర రాజధాని తిరువనంతపురంలో ఉంది మరియు ఈ ప్రాంతంలో ప్రధాన పర్యాటక ఆకర్షణ. ఈ మ్యూజియంలో కళలు, పురాతన వస్తువులు మరియు చారిత్రక వస్తువులతో సహా అనేక రకాల కళాఖండాలు ఉన్నాయి, ఇవన్నీ ఈ ప్రాంతం యొక్క సంస్కృతి మరియు చరిత్రను ప్రతిబింబిస్తాయి. ఈ కథనంలో, …

Read more

Categories IndianTourism, Kerala State, Kerala Tourism

Post a Comment

Previous Post Next Post