కొచ్చి మారిటైమ్ మ్యూజియం పూర్తి వివరాలు,Full details of Kochi Maritime Museum

కొచ్చి మారిటైమ్ మ్యూజియం పూర్తి వివరాలు,Full details of Kochi Maritime Museum     కొచ్చి మారిటైమ్ మ్యూజియం, దీనిని కేరళ మారిటైమ్ మ్యూజియం అని కూడా పిలుస్తారు, ఇది దక్షిణ భారతదేశంలోని కేరళ రాష్ట్రంలోని కొచ్చి నగరంలో ఉన్న సముద్ర మ్యూజియం. మ్యూజియం కేరళ స్టేట్ మారిటైమ్ మ్యూజియం సొసైటీచే నిర్వహించబడుతుంది మరియు 2018లో ప్రజలకు తెరవబడింది. ఈ మ్యూజియం కొచ్చి సముద్ర కార్యకలాపాలు మరియు విజయాలపై దృష్టి సారించి కేరళ మరియు భారతదేశ …

Read more

Categories IndianTourism, Kerala State, Kerala Tourism

Post a Comment

Previous Post Next Post