కేరళ పుతేన్‌చంత పాజయ శ్రీకాంతేశ్వరం టెంపుల్ చరిత్ర పూర్తి వివరాలు,Full Details Of Kerala Puthenchantha Pazhaya Sreekanteswaram Temple

కేరళ పుతేన్‌చంత పాజయ శ్రీకాంతేశ్వరం టెంపుల్ చరిత్ర పూర్తి వివరాలు,Full Details Of Kerala Puthenchantha Pazhaya Sreekanteswaram Temple పాజయ శ్రీకాంతేశ్వరం టెంపుల్, కేరళ ప్రాంతం / గ్రామం: పుతేన్‌చంత రాష్ట్రం: కేరళ దేశం: భారతదేశం సమీప నగరం / పట్టణం: వర్కల సందర్శించడానికి ఉత్తమ సీజన్: అన్నీ భాషలు: మలయాళం & ఇంగ్లీష్ ఆలయ సమయాలు: ఉదయం 4 నుండి 12 గంటల వరకు మరియు సాయంత్రం 5 నుండి రాత్రి 8.30 వరకు …

Read more

Categories IndianTourism, Kerala State, Kerala Tourism, Temple

Post a Comment

Previous Post Next Post