కేరళ పట్టురైక్కల్ తిరువంధడి శ్రీ కృష్ణ దేవాలయం యొక్క చరిత్ర పూర్తి వివరాలు,Full details of Kerala Patturaikkal Thiruvandhadhi Sri Krishna Temple

కేరళ పట్టురైక్కల్ తిరువంధడి శ్రీ కృష్ణ దేవాలయం యొక్క చరిత్ర పూర్తి వివరాలు,Full details of Kerala Patturaikkal Thiruvandhadhi Sri Krishna Temple తిరువంబాది శ్రీ కృష్ణ టెంపుల్, కేరళ ప్రాంతం / గ్రామం: పట్టుైరక్కల్ రాష్ట్రం: కేరళ దేశం: భారతదేశం సమీప నగరం / పట్టణం: త్రిస్సూర్ సందర్శించడానికి ఉత్తమ సీజన్: నవంబర్-డిసెంబర్ మరియు మార్చి-ఏప్రిల్ భాషలు: మలయాళం & ఇంగ్లీష్ ఆలయ సమయాలు: ఉదయం 5.30 నుండి 11 వరకు మరియు సాయంత్రం …

Read more

Categories IndianTourism, Kerala State, Kerala Tourism, Temple

Post a Comment

Previous Post Next Post