మహారాష్ట్రలోని కార్ల కేవ్స్ చరిత్ర యొక్క పూర్తి వివరాలు,Full details of the history of Karla Caves in Maharashtra

మహారాష్ట్రలోని కార్ల కేవ్స్ చరిత్ర యొక్క పూర్తి వివరాలు,Full details of the history of Karla Caves in Maharashtra కార్ల కేవ్స్ మహారాష్ట్ర ప్రాంతం / గ్రామం: లోనావాలా రాష్ట్రం: మహారాష్ట్ర దేశం: భారతదేశం సమీప నగరం / పట్టణం: లోనావాలా సందర్శించడానికి ఉత్తమ సీజన్: జూన్ నుండి జనవరి వరకు భాషలు: మరాటి, హిందీ & ఇంగ్లీష్ ఆలయ సమయాలు: ఉదయం 8.30 మరియు సాయంత్రం 6.00. ఫోటోగ్రఫి: అనుమతించబడలేదు. కర్లా గుహలు …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post