కేరళ రాష్ట్రంలోని ఫోర్ట్ కొచ్చి బీచ్ పూర్తి వివరాలు,Full Details of Fort Kochi Beach in Kerala State

కేరళ రాష్ట్రంలోని ఫోర్ట్ కొచ్చి బీచ్ పూర్తి వివరాలు,Full Details of Fort Kochi Beach in Kerala State   ఫోర్ట్ కొచ్చి బీచ్ దక్షిణ భారతదేశంలోని కేరళ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఒక ప్రసిద్ధ పర్యాటక ప్రదేశం. ఈ బీచ్ కొచ్చి నగరంలోని ఫోర్ట్ కొచ్చి పరిసరాల్లో ఉంది మరియు ఇది రాష్ట్రంలోని అత్యంత ప్రసిద్ధ బీచ్‌లలో ఒకటి. బీచ్ దాని సహజ సౌందర్యం, చారిత్రక ప్రాముఖ్యత మరియు సాంస్కృతిక వారసత్వానికి ప్రసిద్ధి చెందింది. భౌగోళికం …

Read more

Categories Beaches, IndianTourism, Kerala State, Kerala Tourism

Post a Comment

Previous Post Next Post