కేరళ రాష్ట్రంలోని చెరై బీచ్ పూర్తి వివరాలు,Full Details Of Cherai Beach In Kerala State

కేరళ రాష్ట్రంలోని చెరై బీచ్ పూర్తి వివరాలు,Full Details Of Cherai Beach In Kerala State చెరాయ్ బీచ్ భారతదేశంలోని కేరళ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఒక అద్భుతమైన బీచ్. ఇది వైపిన్ ద్వీపం యొక్క ఉత్తర చివరలో ఉంది, దీనిని ‘అరేబియా సముద్రపు రాణి యువరాణి’ అని కూడా పిలుస్తారు ఇది కొచ్చి నగరాన్ని రూపొందించే అనేక ద్వీపాలలో ఒకటి. ప్రధాన నగరం కొచ్చి నుండి 26 కి.మీ దూరంలో ఉన్న ఈ బీచ్ రోడ్డు …

Read more

Categories Beaches, IndianTourism, Kerala State, Kerala Tourism

Post a Comment

Previous Post Next Post