కొచ్చిలోని బోల్గట్టి ద్వీపం పూర్తి వివరాలు,Full details of Bolgatti Island in Kochi

కొచ్చిలోని బోల్గట్టి ద్వీపం పూర్తి వివరాలు,Full details of Bolgatti Island in Kochi   బోల్గట్టి ద్వీపం, దీనిని బోల్గట్టి ప్యాలెస్ ఐలాండ్ అని కూడా పిలుస్తారు, ఇది భారతదేశంలోని కేరళ రాష్ట్రంలోని కొచ్చి నగరంలో ఉన్న ఒక సుందరమైన ద్వీపం. ఈ ద్వీపం వెంబనాడ్ సరస్సులో ఉంది, ఇది కేరళలో అతిపెద్ద సరస్సు మరియు భారతదేశంలోని అతి పొడవైన సరస్సు. ఈ ద్వీపం ఒక ప్రసిద్ధ పర్యాటక కేంద్రం మరియు దాని అందమైన దృశ్యాలు, …

Read more

Categories IndianTourism, Kerala State, Kerala Tourism

Post a Comment

Previous Post Next Post