కేరళ రాష్ట్రంలోని అంచుతేంగు కోట పూర్తి వివరాలు,Full Details of Anchuthengu Fort in Kerala State

కేరళ రాష్ట్రంలోని అంచుతేంగు కోట పూర్తి వివరాలు,Full Details of Anchuthengu Fort in Kerala State   అంజెంగో కోట అని కూడా పిలువబడే అంచుతెంగు కోట భారతదేశంలోని కేరళ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఒక చారిత్రాత్మక కోట. ఇది తిరువనంతపురం జిల్లాలోని అంచుతెంగు పట్టణానికి సమీపంలో ఉంది మరియు ఇది దేశంలోని పురాతన యూరోపియన్ కోటలలో ఒకటి. ఈ కోట 1696లో బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీచే నిర్మించబడింది, ఇది అంతకుముందు డచ్ కోట యొక్క …

Read more

Categories IndianTourism, Kerala State, Kerala Tourism

Post a Comment

Previous Post Next Post