;

 

కేరళ రాష్ట్రం యొక్క పూర్తి సమాచారం,Complete information of Kerala state

కేరళ రాష్ట్రం యొక్క పూర్తి సమాచారం,Complete information of Kerala state రాజధాని: తిరువనంతపురం ఏర్పడిన తేదీ: 01/11/56 గవర్నర్: ముఖ్యమంత్రి: గుర్తింపు: “పూర్తి డిజిటల్ స్టేట్” గా ప్రకటించిన మొదటి రాష్ట్రం పర్యాటక ఆకర్షణలు: కోవలం, వయనాడ్, కన్నూర్, తెక్కడి, కాసర్గోడు, మూన్నార్, కుమారకోం, అలప్పుజ పండుగలు: నెహ్రూ ట్రోఫీ బోట్ రేసు (ఆగస్టు), త్రిస్సూర్ పూరం (మే), ఓనం పండుగ కమ్ టూరిజం వీక్ (ఆగస్టు-సెప్టెంబర్), పులికళి (మే) ప్రధాన నృత్య మరియు సంగీత …

Read more

Categories Kerala State, Kerala Tourism

Post a Comment

Previous Post Next Post