;

 

కేరళ రాష్ట్రంలోని వర్కాల బీచ్ పూర్తి వివరాలు,Complete Details Of Varkala Beach in Kerala state

కేరళ రాష్ట్రంలోని వర్కాల బీచ్ పూర్తి వివరాలు,Complete Details Of Varkala Beach in Kerala state వర్కాల బీచ్ దక్షిణ భారతదేశంలోని కేరళ రాష్ట్రంలో ఉన్న వర్కాల తీర పట్టణంలో ఉంది. ఈ పట్టణం అరేబియా సముద్ర తీరంలో ఉంది మరియు అందమైన బీచ్‌లు, పురాతన దేవాలయాలు మరియు అద్భుతమైన ప్రకృతి దృశ్యాలకు ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ బీచ్ పట్టణం యొక్క ప్రధాన ఆకర్షణలలో ఒకటి, మరియు ఇది దాని బంగారు ఇసుక మరియు స్పష్టమైన …

Read more

Categories Beaches, IndianTourism, Kerala State, Kerala Tourism

Post a Comment

Previous Post Next Post