కొచ్చిలోని శాంటా క్రజ్ బసిలికా పూర్తి వివరాలు,Complete Details Of Santa Cruz Basilica In Kochi

కొచ్చిలోని శాంటా క్రజ్ బసిలికా పూర్తి వివరాలు,Complete Details Of Santa Cruz Basilica In Kochi   శాంటా క్రజ్ బాసిలికా అనేది భారతదేశంలోని కేరళలోని కొచ్చిలోని ఫోర్ట్ కొచ్చి ప్రాంతంలో ఉన్న ఒక చారిత్రాత్మక రోమన్ క్యాథలిక్ చర్చి. ఇది భారతదేశంలోని పురాతన మరియు అత్యంత ముఖ్యమైన చర్చిలలో ఒకటిగా పరిగణించబడుతుంది, ఎందుకంటే దీనిని 16వ శతాబ్దంలో పోర్చుగీస్ వారు నిర్మించారు. ఇది తరువాత 1984లో పోప్ జాన్ పాల్ II చేత బసిలికా …

Read more

Categories IndianTourism, Kerala State, Kerala Tourism

Post a Comment

Previous Post Next Post