కొచ్చి డచ్ ప్యాలెస్ యొక్క పూర్తి వివరాలు,Complete details of Kochi Dutch Palace

కొచ్చి డచ్ ప్యాలెస్ యొక్క పూర్తి వివరాలు,Complete details of Kochi Dutch Palace   కొచ్చి డచ్ ప్యాలెస్, మట్టంచెర్రీ ప్యాలెస్ అని కూడా పిలుస్తారు, ఇది భారతదేశంలోని కేరళలోని కొచ్చి (గతంలో కొచ్చిన్ అని పిలుస్తారు)లో ఉన్న ఒక చారిత్రాత్మక ప్యాలెస్. ఈ ప్యాలెస్‌ను 1555లో పోర్చుగీస్ వారు నిర్మించారు, అయితే దీనిని తరువాత 1663లో డచ్ వారు పునరుద్ధరించారు మరియు విస్తరించారు. ఈ ప్యాలెస్ ఇప్పుడు ప్రసిద్ధ పర్యాటక కేంద్రంగా ఉంది మరియు …

Read more

Categories Kerala State, Kerala Tourism

Post a Comment

Previous Post Next Post