;

 

కొచ్చి నగరం యొక్క పూర్తి వివరాలు,Complete Details of Kochi city

కొచ్చి నగరం యొక్క పూర్తి వివరాలు Complete Details of Kochi city   కొచ్చి, కొచ్చిన్ అని కూడా పిలుస్తారు, ఇది నైరుతి భారతదేశంలోని కేరళ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఒక సందడిగా ఉన్న ఓడరేవు నగరం. ఇది 14వ శతాబ్దానికి చెందిన గొప్ప చరిత్రతో ఆర్థిక మరియు వాణిజ్య కార్యకలాపాలకు కేంద్రంగా ఉంది. కొచ్చి భారతదేశం యొక్క నైరుతి తీరంలో అరేబియా సముద్రానికి అభిముఖంగా ఉంది మరియు దాని సుందరమైన అందం, శక్తివంతమైన సంస్కృతి మరియు …

Read more

Categories IndianTourism, Kerala State, Kerala Tourism

Post a Comment

Previous Post Next Post