;

 

కేరళ రాష్ట్రంలోని వన్యప్రాణుల అభయారణ్యాలు మరియు జాతీయ ఉద్యానవనాలు పూర్తి వివరాలు,Complete Details Of Kerala State Wildlife Sanctuaries and National Parks

కేరళ రాష్ట్రంలోని వన్యప్రాణుల అభయారణ్యాలు మరియు జాతీయ ఉద్యానవనాలు పూర్తి వివరాలు,Complete Details Of Kerala State Wildlife Sanctuaries and National Parks   కేరళ భారతదేశం యొక్క నైరుతి తీరంలో ఉన్న రాష్ట్రం, దాని సహజ సౌందర్యం, సహజమైన బీచ్‌లు మరియు నిర్మలమైన బ్యాక్ వాటర్‌లకు ప్రసిద్ధి చెందింది. కేరళ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అనేక వన్యప్రాణుల అభయారణ్యాలు మరియు జాతీయ ఉద్యానవనాలతో విభిన్నమైన వన్యప్రాణులకు నిలయంగా ఉంది. ఈ అభయారణ్యాలు మరియు ఉద్యానవనాలు ప్రకృతి అందాలను …

Read more

Categories IndianTourism, Kerala State, Kerala Tourism

Post a Comment

Previous Post Next Post