కేరళ రాష్ట్ర వాటర్ స్పోర్ట్స్ యొక్క పూర్తి వివరాలు,Complete details of Kerala State Water Sports

కేరళ రాష్ట్ర వాటర్ స్పోర్ట్స్ యొక్క పూర్తి వివరాలు,Complete details of Kerala State Water Sports   కేరళ భారతదేశంలో వాటర్ స్పోర్ట్స్ కార్యకలాపాలకు ప్రసిద్ధి చెందిన రాష్ట్రం. ఒకవైపు అరేబియా సముద్రం మరియు మరోవైపు అనేక బ్యాక్ వాటర్స్, నదులు మరియు మడుగులతో, రాష్ట్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న పర్యాటకులను ఆకర్షించే అనేక రకాల జల క్రీడలను అందిస్తుంది. కేరళ స్టేట్ వాటర్ స్పోర్ట్స్ కౌన్సిల్ (KSWSC) 1987లో రాష్ట్రంలో వాటర్ స్పోర్ట్స్‌ను ప్రోత్సహించడానికి మరియు …

Read more

Categories IndianTourism, Kerala State, Kerala Tourism

Post a Comment

Previous Post Next Post