కొచ్చిలోని గుండు ద్వీపం యొక్క పూర్తి వివరాలు,Complete details of Gundu Island in Kochi

కొచ్చిలోని గుండు ద్వీపం యొక్క పూర్తి వివరాలు,Complete details of Gundu Island in Kochi   గుండు ద్వీపాన్ని ‘గుండు కున్ను’ అని కూడా పిలుస్తారు, ఇది భారతదేశంలోని కేరళ రాష్ట్రంలోని కొచ్చి తీరంలో ఉన్న ఒక చిన్న ద్వీపం. ఇది భారతదేశంలోని అతిపెద్ద మంచినీటి సరస్సులలో ఒకటైన వెంబనాడ్ సరస్సులో ఉంది మరియు ఇది వైపిన్ ద్వీపాన్ని రూపొందించే పెద్ద ద్వీపాల సమూహంలో భాగం. ఈ ద్వీపం బ్యాక్ వాటర్స్ చుట్టూ ఉంది మరియు …

Read more

Categories IndianTourism, Kerala State, Kerala Tourism

Post a Comment

Previous Post Next Post