కొచ్చిలోని చెండమంగళం కోట యొక్క పూర్తి వివరాలు,Complete details of Chendamangalam Fort in Kochi

కొచ్చిలోని చెండమంగళం కోట యొక్క పూర్తి వివరాలు,Complete details of Chendamangalam Fort in Kochi   చెందమంగళం కోట భారతదేశంలోని కేరళ రాష్ట్రంలోని చెందమంగళం పట్టణంలో ఉన్న ఒక చారిత్రాత్మక కోట. ఈ కోట 16వ శతాబ్దంలో పోర్చుగీస్ వారిచే నిర్మించబడింది మరియు తరువాత డచ్ వారి ఆధీనంలోకి వచ్చింది. ఈ కోట కేరళ చరిత్రలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయి మరియు రాష్ట్రంలో ఒక ప్రసిద్ధ పర్యాటక కేంద్రం. చెందమంగళం కోట చరిత్ర: 16వ శతాబ్దంలో …

Read more

Categories IndianTourism, Kerala State, Kerala Tourism

Post a Comment

Previous Post Next Post