కేరళ రాష్ట్రంలోని అలప్పుజ బీచ్ పూర్తి వివరాలు,Complete Details of Alappuzha beach in Kerala state

కేరళ రాష్ట్రంలోని అలప్పుజ బీచ్ పూర్తి వివరాలు ,Complete Details of Alappuzha beach in Kerala state అలప్పుజా బీచ్, అలెప్పీ బీచ్ అని కూడా పిలుస్తారు, ఇది భారతదేశంలోని కేరళ రాష్ట్రంలోని అత్యంత ప్రసిద్ధ బీచ్‌లలో ఒకటి. ఇది అందమైన బ్యాక్ వాటర్స్ మరియు ప్రశాంతమైన బీచ్ లకు పేరుగాంచిన అలప్పుజా జిల్లాలో ఉంది. ఈ బీచ్ అరేబియా సముద్రం వెంబడి అలప్పుజ పట్టణానికి 4 కి.మీ దూరంలో ఉంది. సూర్యుడు, ఇసుక మరియు …

Read more

Categories Beaches, IndianTourism, Kerala State, Kerala Tourism

Post a Comment

Previous Post Next Post