;

 

జుట్టు స్మూత్నింగ్ మరియు జుట్టు రీబాండింగ్ మధ్య తేడాలు

 జుట్టు స్మూత్నింగ్ మరియు  జుట్టు రీబాండింగ్ మధ్య  తేడాలు    స్మూత్నింగ్ లేదా రీబాండింగ్ మధ్య తేడా ఏమిటి అనేది మిలియన్ డాలర్ల ప్రశ్న. రెండింటికి వాటి స్వంత కార్యాచరణ మరియు ఉపయోగం ఉన్నందున వీటిలో ఏది మంచిది మరియు ఎందుకు అని సమాధానం ఇవ్వడం చాలా  కష్టం. స్మూత్, సిల్కీ మరియు మెరిసే జాడలు ప్రతి మహిళ యొక్క కల. కొందరు సహజంగా పొడవాటి, నిటారుగా మరియు మెరిసే జుట్టుతో ఆశీర్వదించబడినప్పటికీ, మరికొందరు కావలసిన రూపాన్ని పొందడానికి …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post