విప్లవ కవి ఉద్యమకారుడు పెండ్యాల వరవరరావు జీవిత చరిత్ర

విప్లవ కవి ఉద్యమకారుడు పెండ్యాల వరవరరావు జీవిత చరిత్ర పెండ్యాల వరవరరావు: విప్లవ కవి మరియు ఉద్యమకారుడు పెండ్యాల వరవరరావు, భారతీయ సాహిత్య మరియు రాజకీయ రంగాలలో ప్రముఖమైన పేరు, విప్లవ కవి మరియు ఉద్యమకారుడు, తెలుగు సాహిత్యానికి ఆయన చేసిన గణనీయమైన కృషికి మరియు సామాజిక న్యాయం పట్ల ఆయనకున్న తిరుగులేని నిబద్ధతకు పేరుగాంచారు.   నవంబర్ 3, 1940లో పాత వరంగల్ జిల్లా లోని చిన్నపెండ్యాల అనే గ్రామంలో జన్మించాడు. కళాశాలలో చదువేటప్పుడే కవిత్వం, సాహితీ …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post