స్వాతంత్ర సమరయోధురాలు రాణి అబ్బక్క జీవిత చరిత్ర

స్వాతంత్ర సమరయోధురాలు రాణి అబ్బక్క జీవిత చరిత్ర  అబ్బక్క మహాదేవి అని కూడా పిలువబడే రాణి అబ్బక్క భారతదేశంలోని కర్ణాటకలోని తీర ప్రాంతానికి చెందిన ఒక పురాణ రాణి మరియు ప్రముఖ స్వాతంత్ర సమరయోధురాలు. ఆమె తిరుగులేని ఆత్మ, వ్యూహాత్మక ప్రకాశం మరియు స్వాతంత్రం కోసం అచంచలమైన అంకితభావం ఆమెను విదేశీ దండయాత్రలకు వ్యతిరేకంగా భారతదేశ పోరాట చరిత్రలో ఒక ఐకానిక్ వ్యక్తిగా చేసింది. 16వ శతాబ్దంలో పోర్చుగీస్ వలస శక్తులకు వ్యతిరేకంగా రాణి అబ్బక్క  యొక్క …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post