తాళ్లాయపాలెం గ్రామంలో పంచముఖ కోటిలింగాల దేవాలయం

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ గుంటూరు జిల్లా తాళ్లాయపాలెం గ్రామంలో పంచముఖ కోటిలింగాల దేవాలయం పంచముఖ కోటిలింగాల దేవాలయం భారతదేశంలోని ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని గుంటూరు జిల్లాలోని తాళ్లాయపాలెం గ్రామంలో ఉన్న ఒక పూజ్యమైన హిందూ దేవాలయం. ఈ ఆలయం శివునికి అంకితం చేయబడింది మరియు దాని ప్రత్యేక నిర్మాణశైలి మరియు ఐదు లింగాల ఉనికికి ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ వ్యాసంలో, పంచముఖ కోటిలింగ ఆలయ చరిత్ర, ప్రాముఖ్యత, వాస్తుశిల్పం మరియు పండుగలను అన్వేషిస్తాము. పంచముఖ కోటిలింగాల ఆలయ చరిత్ర: …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post