స్వాతంత్ర సమరయోధుడు ప్రఫుల్ల చంద్ర చాకి జీవిత చరిత్ర

స్వాతంత్ర సమరయోధుడు ప్రఫుల్ల చంద్ర చాకి జీవిత చరిత్ర ప్రఫుల్ల చంద్ర చాకి: సాహసోపేతమైన స్వాతంత్ర సమరయోధుడు ప్రఫుల్ల చంద్ర చాకి భారత స్వాతంత్ర పోరాటంలో ధైర్యం, త్యాగం మరియు తిరుగులేని స్ఫూర్తితో ప్రతిధ్వనించే పేరు. బెంగాల్ ప్రెసిడెన్సీ (ప్రస్తుతం పశ్చిమ బెంగాల్)లోని బరాసత్‌లో డిసెంబర్ 10, 1888న జన్మించిన ప్రఫుల్ల చంద్ర చాకి 20వ శతాబ్దం ప్రారంభంలో బ్రిటిష్ వలస పాలనకు వ్యతిరేకంగా జరిగిన పోరాటంలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించాడు. స్వాతంత్ర సమరయోధుడిగా అతని ప్రయాణం, …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post