స్వాతంత్ర సమరయోధుడు వీరపాండ్య కట్టబొమ్మన్ జీవిత చరిత్ర

స్వాతంత్ర సమరయోధుడు వీరపాండ్య కట్టబొమ్మన్ జీవిత చరిత్ర వీరపాండ్య కట్టబొమ్మన్ 18వ శతాబ్దం చివరిలో బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి వ్యతిరేకంగా పోరాడిన ప్రముఖ స్వాతంత్ర సమరయోధుడు మరియు యోధుడు. ఆయన 1760వ సంవత్సరంలో ప్రస్తుత తమిళనాడులోని తిరునెల్వేలి జిల్లాలో ఉన్న పంచలంకురిచి గ్రామంలో జన్మించారు. ఇతను జగవీర కట్టబొమ్ము మరియు ఆరోక్యమరియమ్మాళ్ దంపతులకు జన్మించాడు. వీరపాండ్య కట్టబొమ్మన్ నాయక్ వంశానికి చెందినవాడు, ఇది బ్రిటిష్ వారి రాకకు ముందు శతాబ్దాల పాటు ఈ ప్రాంతాన్ని పాలించింది. …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post