పల్లిపురం కోట, కొచ్చి పూర్తి వివరాలు

 పల్లిపురం కోట, కొచ్చి పూర్తి వివరాలు కొచ్చిలోని పల్లిపురం కోట కొచ్చిలోని వారసత్వ ప్రదేశాలలో ఒకటి, ఇది కొచ్చిలోని పర్యాటక ప్రదేశాలలో ప్రత్యేక ప్రస్తావనకు అర్హమైనది. పల్లిపురం కోట దక్షిణ కేరళ జిల్లాల్లో ఒకటైన ఎర్నాకుళంలో ఉంది.   కొల్లిలోని పల్లిపురం కోట 1503 లో పోర్చుగీసువారు నిర్మించారు. కొచ్చిలోని పల్లిపురం కోట భారతదేశంలోని పురాతన యూరోపియన్ కోటలలో ఒకటి, ఇది గొప్ప సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని కలిగి ఉంది. పల్లిపురం కోట వైపీన్ ద్వీపాల యొక్క ఉత్తర …

Read more

Categories Kerala Tourism

Post a Comment

Previous Post Next Post