కూర్గ్‌లో సందర్శించాల్సిన ప్రదేశాలు,Places to visit in Coorg

 

కూర్గ్‌లో సందర్శించాల్సిన ప్రదేశాలు,Places to visit in Coorg

కూర్గ్‌లో సందర్శించాల్సిన ప్రదేశాలు,Places to visit in Coorg   కూర్గ్, కొడగు అని కూడా పిలుస్తారు, ఇది భారతదేశంలోని కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని ఒక జిల్లా. ఇది పశ్చిమ కనుమలలో ఉంది మరియు దాని అందమైన ప్రకృతి దృశ్యాలు, కాఫీ తోటలు మరియు విభిన్న సంస్కృతికి ప్రసిద్ధి చెందింది. కూర్గ్ దాని సుందరమైన అందం కారణంగా “స్కాట్లాండ్ ఆఫ్ ఇండియా” అని కూడా పిలుస్తారు. చరిత్ర: కూర్గ్‌కు గొప్ప మరియు మనోహరమైన చరిత్ర ఉంది. ఈ ప్రాంతం …

Read more

Categories IndianTourism, Karanataka State, Karanataka Tourism

0/Post a Comment/Comments