బెంగళూరు లో సందర్శించాల్సిన ప్రదేశాలు,Places to visit in Bangalore

బెంగళూరు లో సందర్శించాల్సిన ప్రదేశాలు,Places to visit in Bangalore బెంగళూరు, అధికారికంగా బెంగళూరు అని పిలుస్తారు, ఇది భారతదేశంలోని కర్ణాటక రాష్ట్రానికి రాజధాని నగరం. ఇది భారతదేశం యొక్క దక్షిణ భాగంలో ఉంది మరియు దేశంలోని అత్యధిక జనాభా మరియు కాస్మోపాలిటన్ నగరాలలో ఒకటిగా పరిగణించబడుతుంది. 12 మిలియన్లకు పైగా జనాభాతో, ముంబై మరియు ఢిల్లీ తర్వాత భారతదేశంలో బెంగళూరు మూడవ అతిపెద్ద నగరం. చరిత్ర: బెంగుళూరు పురాతన కాలం నుండి గొప్ప మరియు విభిన్నమైన …

Read more

Categories IndianTourism, Karanataka State, Karanataka Tourism

Post a Comment

Previous Post Next Post