జార్ఖండ్‌లోని ముఖ్యమైన హనీమూన్ ప్రదేశాలు,Important Honeymoon places in Jharkhand

జార్ఖండ్‌లోని ముఖ్యమైన హనీమూన్ ప్రదేశాలు,Important Honeymoon places in Jharkhand జార్ఖండ్ అడవులు, కొండలు మరియు జలపాతాల నేల. ఇది భారతదేశంలో అంతగా తెలియని పర్యాటక ప్రదేశాలలో ఒకటి, అయితే ప్రశాంతమైన మరియు ప్రశాంతమైన విహారయాత్ర కోసం వెతుకుతున్న హనీమూన్‌లకు ఇది చాలా ఆఫర్లను అందిస్తుంది. ఇక్కడ జార్ఖండ్‌లోని అత్యంత శృంగారభరితమైన మరియు అందమైన హనీమూన్ ప్రదేశాలు ఉన్నాయి: నెటార్హాట్: నెటార్‌హాట్‌ను “క్వీన్ ఆఫ్ చోటానాగ్‌పూర్” అని పిలుస్తారు మరియు ఇది జార్ఖండ్‌లోని అత్యంత అందమైన హిల్ …

Read more

Categories Honeymoon, IndianTourism, Jharkhand State, Jharkhand Tourism

Post a Comment

Previous Post Next Post