కర్ణాటక రాష్ట్ర నేత్రాణి స్కూబా డైవింగ్‌ పూర్తి వివరాలు,Full Details of Karnataka State Netrani in Scuba Diving

 

కర్ణాటక రాష్ట్ర నేత్రాణి స్కూబా డైవింగ్‌ పూర్తి వివరాలు,Full Details of Karnataka State Netrani in Scuba Diving

కర్ణాటక రాష్ట్ర నేత్రాణి స్కూబా డైవింగ్‌ పూర్తి వివరాలు,Full Details of Karnataka State Netrani in Scuba Diving   కర్ణాటక రాష్ట్రం నదులు, జలపాతాలు మరియు బ్యాక్ వాటర్‌లతో సహా అనేక సుందరమైన నీటి వనరులతో ఆశీర్వదించబడింది. కర్నాటక గొప్పగా చెప్పుకునే అటువంటి జల అద్భుత ల్యాండ్‌లో పావురం ద్వీపం అని కూడా పిలువబడే నేత్రాణి ద్వీపం. అరేబియా సముద్రంలో ఉన్న నేత్రాని ద్వీపం పగడపు ద్వీపం, దాని చుట్టూ స్ఫటిక-స్పష్టమైన జలాలు మరియు …

Read more

Categories IndianTourism, Karanataka State, Karanataka Tourism

0/Post a Comment/Comments