కర్ణాటక రాష్ట్రములోని బర్కీనా జలపాతం యొక్క పూర్తి వివరాలు,Full details of Karnataka State in Burkina Falls

కర్ణాటక రాష్ట్రములోని బర్కీనా జలపాతం యొక్క పూర్తి వివరాలు,Full details of Karnataka State in Burkina Falls   బుర్కీనా జలపాతం భారతదేశంలోని కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఉన్న ఒక అద్భుతమైన జలపాతం. ఇది పశ్చిమ కనుమలలో ఉంది, ఇది భారత ద్వీపకల్పంలోని పశ్చిమ తీరానికి సమాంతరంగా ఉన్న పర్వత శ్రేణి. ఈ జలపాతం కర్ణాటకలోని చిక్కమగళూరు జిల్లాలో ఉంది మరియు ఈ ప్రాంతంలోని అత్యంత ప్రసిద్ధ పర్యాటక ఆకర్షణలలో ఒకటి. ఈ కథనంలో, మేము బుర్కీనా …

Read more

Categories IndianTourism, Karanataka State, Karanataka Tourism, Waterfalls

Post a Comment

Previous Post Next Post