కర్ణాటక చరిత్ర పూర్తి వివరాలు,Full details of Karnataka history

కర్ణాటక చరిత్ర పూర్తి వివరాలు,Full details of Karnataka history   కర్ణాటక నైరుతి భారతదేశంలోని దక్కన్ పీఠభూమిలో ఉన్న ఒక రాష్ట్రం. దీని చరిత్ర అనేక వేల సంవత్సరాల పాటు విస్తరించి ఉంది మరియు ఈ ప్రాంతం వివిధ రాజవంశాలు, సామ్రాజ్యాలు మరియు రాజ్యాలకు నిలయంగా ఉంది. ఈ వ్యాసంలో, ప్రాచీన కాలం నుండి నేటి వరకు కర్ణాటక చరిత్రను మనం నిశితంగా పరిశీలిస్తాము. చరిత్రపూర్వ కర్ణాటక: బెంగళూరు సమీపంలో రాతి పనిముట్లు కనుగొనడంతో కర్ణాటకలో …

Read more

Categories Karanataka State, Karanataka Tourism

Post a Comment

Previous Post Next Post