జోగ్ ఫాల్స్ కర్నాటక పూర్తి వివరాలు,Full Details Of Jog Falls

జోగ్ ఫాల్స్ కర్నాటక పూర్తి వివరాలు,Full Details Of Jog Falls  శివమొగ్గ జిల్లాలో (బెంగళూరు నుండి 400 కిలోమీటర్లు) జాగ్ ఫాల్స్ అని పిలువబడే “జోగా” అత్యంత అద్భుతమైనది మరియు అందువల్ల కర్ణాటకలో ఎక్కువగా సందర్శించే జలపాతాలు. షరవతి నది నాలుగు విభిన్న క్యాస్కేడ్లలో 830 అడుగుల అద్భుతమైన డ్రాప్ చేస్తుంది – స్థానికంగా రాజా, రాణి, రోరర్ మరియు రాకెట్ అని పిలుస్తారు – భారతదేశంలో ఎత్తైన జలపాతం సృష్టించడానికి మరియు ఆసియాలో ఎత్తైన …

Read more

Categories IndianTourism, Karanataka State, Karanataka Tourism, Waterfalls

Post a Comment

Previous Post Next Post