కర్ణాటకలోని ఒట్టినేన్ బీచ్ యొక్క పూర్తి వివరాలు,Complete details of Ottinene Beach in Karnataka

కర్ణాటకలోని ఒట్టినేన్ బీచ్ యొక్క పూర్తి వివరాలు,Complete details of Ottinene Beach in Karnataka   ఒట్టినేన్ బీచ్, మరవంతే బీచ్ అని కూడా పిలుస్తారు, ఇది భారతదేశంలోని కర్ణాటకలోని ఉడిపి జిల్లాలో ఉన్న ఒక అందమైన తీరప్రాంతం. ఈ బీచ్ దాని సుందరమైన అందం మరియు నిర్మలమైన వాతావరణం కారణంగా ఒక ప్రసిద్ధ పర్యాటక కేంద్రం. ఇది బైందూర్ పట్టణం నుండి సుమారు 12 కి.మీ దూరంలో ఉంది మరియు రోడ్డు మార్గంలో సులభంగా …

Read more

Categories Beaches, IndianTourism, Karanataka State, Karanataka Tourism

Post a Comment

Previous Post Next Post