కర్ణాటకలోని కాపు బీచ్ యొక్క పూర్తి వివరాలు,Complete details of Kapu Beach in Karnataka

కర్ణాటకలోని కాపు బీచ్ యొక్క పూర్తి వివరాలు,Complete details of Kapu Beach in Karnataka   కాపు బీచ్, కాపు బీచ్ లేదా కౌప్ బీచ్ అని కూడా పిలుస్తారు, ఇది భారతదేశంలోని కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని ఉడిపి జిల్లాలో ఉన్న ఒక ప్రసిద్ధ బీచ్. ఈ బీచ్ ఉడిపి నగరానికి దక్షిణంగా 12 కిలోమీటర్ల దూరంలో మరియు మంగళూరు నగరానికి ఉత్తరాన 40 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. కాపు బీచ్ ఒక సుందరమైన బీచ్, దాని …

Read more

Categories Beaches, IndianTourism, Karanataka State, Karanataka Tourism

Post a Comment

Previous Post Next Post