గోవా రాష్ట్రంలోని మోబార్ బీచ్ పూర్తి వివరాలు,Full Details of Mobar Beach in Goa State

గోవా రాష్ట్రంలోని మోబార్ బీచ్ పూర్తి వివరాలు,Full Details of Mobar Beach in Goa State   మోబార్ బీచ్ భారతదేశంలోని గోవా రాష్ట్రంలో ఉన్న ఒక సహజమైన మరియు ఏకాంత బీచ్. ఈ బీచ్ దక్షిణ గోవాలోని కెనకోనా ప్రాంతంలో ఉంది మరియు దాని చుట్టూ పచ్చని అడవులు మరియు రాతి శిఖరాలు ఉన్నాయి. బీచ్ సాపేక్షంగా అంతగా ప్రసిద్ధి చెందలేదు మరియు అందువల్ల, ప్రసిద్ధ గోవా బీచ్‌ల సందడిగా ఉండే జనసమూహం నుండి …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post