గోవా రాష్ట్రంలోని మజోర్డా బీచ్ పూర్తి వివరాలు,Full Details of Majorda Beach in Goa State

గోవా రాష్ట్రంలోని మజోర్డా బీచ్ పూర్తి వివరాలు,Full Details of Majorda Beach in Goa State మజోర్డా బీచ్ భారతదేశంలోని గోవా యొక్క దక్షిణ భాగంలో ఉన్న ఇసుక తీరప్రాంతం యొక్క సహజమైన విస్తీర్ణం. ఇది దాని సహజ అందం, స్ఫటిక స్వచ్ఛమైన నీరు మరియు ప్రశాంత వాతావరణానికి ప్రసిద్ధి చెందింది. బీచ్ చుట్టూ పచ్చదనం మరియు కొబ్బరి చెట్లు ఉన్నాయి, ఇది విశ్రాంతి మరియు పునరుజ్జీవనానికి సరైన నేపథ్యాన్ని అందిస్తుంది. భౌగోళికం మరియు స్థానం …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post