;

 

గోవా రాష్ట్రంలోని డోనా పౌలా బీచ్ పూర్తి వివరాలు,Full Details of Dona Paula Beach in Goa State

గోవా రాష్ట్రంలోని డోనా పౌలా బీచ్ పూర్తి వివరాలు,Full Details of Dona Paula Beach in Goa State   డోనా పౌలా బీచ్ భారతదేశంలోని గోవా రాష్ట్రంలో ఉన్న ఒక ప్రసిద్ధ పర్యాటక ప్రదేశం. ఈ బీచ్ రాష్ట్ర రాజధాని పనాజీ నుండి 7 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది మరియు ఒక చారిత్రాత్మక వ్యక్తి అయిన డోనా పౌలా డి మెన్జెస్ పేరు మీదుగా ఈ బీచ్ ఉంది. బీచ్ సహజ సౌందర్యం, సాహస …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post