కేరళ రాష్ట్రంలోని చావక్కాడ్ బీచ్ పూర్తి వివరాలు,Full Details Of Chavakkad Beach in Kerala State

కేరళ రాష్ట్రంలోని చావక్కాడ్ బీచ్ పూర్తి వివరాలు,Full Details Of Chavakkad Beach in Kerala State  గురువాయూర్ పట్టణానికి 5 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న చావక్కాడ్ బీచ్ కేరళలోని త్రిస్సూర్ జిల్లాలో ఉంది. ఇక్కడ సమృద్ధిగా లభించే చేవల్ చెట్ల నుండి దీనికి ఈ పేరు వచ్చిందని నమ్ముతారు. ఇక్కడ నివసిస్తున్న చాలా కుటుంబాల కుటుంబ సభ్యుడు మధ్యప్రాచ్యంలో పనిచేస్తున్నందున దీనిని మినీ గల్ఫ్ అని కూడా పిలుస్తారు.     అరేబియా సముద్రం మరియు …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post