ద్వారక తిరుమల టెంపుల్ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ చరిత్ర పూర్తి వివరాలు,Full Details Dwarka Tirumala Temple

ద్వారక తిరుమల టెంపుల్ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ చరిత్ర పూర్తి వివరాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ వేంకటేశ్వర దేవాలయాలతో అలంకరించబడి ఉంది, అత్యంత ప్రజాదరణ పొందినది తిరుపతి. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ప్రధాన కార్యాలయమైన ఎలురు సమీపంలో ఉన్న “ద్వారక తిరుమల” లేదా “చిన్న తిరుప్తి” వెంకటేశ్వర భగవంతుని యొక్క మరొక ప్రముఖ ఆలయం. ఆంధ్రప్రదేశ్ దేవాలయాలలో ద్వారకా తిరుమలకు చాలా కాలం నుండి ప్రముఖ స్థానం ఉంది. ఈ ప్రదేశంలో రెండు దేవాలయాలు ఉన్నాయి – ఒకటి వెంకటేశ్వరుడు …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post