సిక్కు మతం యొక్క పూర్తి సమాచారం,Complete information of Sikhism

సిక్కు మతం యొక్క పూర్తి సమాచారం,Complete information of Sikhism   సిక్కుమతం అనేది 15వ శతాబ్దంలో భారతదేశంలోని పంజాబ్ ప్రాంతంలో ఉద్భవించిన ఏకధర్మ మతం. దీనిని 1469లో హిందూ కుటుంబంలో జన్మించిన గురునానక్ దేవ్ జీ స్థాపించారు. గురునానక్ దేవ్ జీ కుల వ్యవస్థ, విగ్రహారాధన మరియు ఇతర ప్రబలమైన పద్ధతులను తిరస్కరించారు మరియు బదులుగా ధ్యానం, భగవంతుని పట్ల భక్తి మరియు ఇతరులకు నిస్వార్థ సేవ యొక్క ప్రాముఖ్యతను బోధించారు. అతను భారతదేశం అంతటా …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post