;

 

గోవా రాష్ట్రంలోని మిరామర్ బీచ్ పూర్తి వివరాలు,Complete Details of Miramar Beach in Goa State

గోవా రాష్ట్రంలోని మిరామర్ బీచ్ పూర్తి వివరాలు,Complete Details of Miramar Beach in Goa State మిరామార్ బీచ్ భారతదేశంలోని గోవా రాష్ట్రంలో ఉన్న ఒక అందమైన మరియు ప్రసిద్ధ బీచ్. ఇది బీచ్ నుండి 3 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న పనాజీ రాజధాని నగరంలో ఉంది. ఈ బీచ్ అరేబియా సముద్రం వెంబడి దాదాపు 2 కిలోమీటర్ల వరకు విస్తరించి ఉంది మరియు అందమైన బంగారు ఇసుక మరియు స్పష్టమైన నీలి నీటికి ప్రసిద్ధి …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post