ఆంధ్ర ప్రదేశ్ జొన్నవాడ కామాక్షి దేవాలయం పూర్తి వివరాలు,Complete Details Of Andhra Pradesh Jonnawada Kamakshi Temple

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ జొన్నవాడ కామాక్షి దేవాలయం పూర్తి వివరాలు,Complete Details Of Andhra Pradesh Jonnawada Kamakshi Temple   జొన్నవాడ కామాక్షి ఆలయం, శివుని భార్య అయిన పార్వతి దేవి అవతారంగా భావించే కామాక్షి దేవికి అంకితం చేయబడిన ప్రసిద్ధ ఆలయం. ఈ ఆలయం భారతదేశంలోని ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని నెల్లూరు జిల్లాలో ఉన్న జొన్నవాడ పట్టణంలో ఉంది. ఈ ఆలయం ఈ ప్రాంతంలోని అత్యంత పురాతనమైన మరియు ముఖ్యమైన దేవాలయాలలో ఒకటిగా నమ్ముతారు మరియు …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post