మొఘల్ చక్రవర్తి షాజహాన్ యొక్క పూర్తి జీవిత చరిత్ర, Complete Biography of Mughal Emperor Shah Jahan

మొఘల్ చక్రవర్తి షాజహాన్ యొక్క పూర్తి జీవిత చరిత్ర, Complete Biography of Mughal Emperor Shah Jahan   పుట్టిన తేదీ: జనవరి 5, 1592 పుట్టిన ప్రదేశం: లాహోర్, పాకిస్తాన్ పుట్టిన పేరు: షహబ్-ఉద్-దిన్ ముహమ్మద్ ఖుర్రామ్ తండ్రి పేరు : జహంగీర్ తల్లి పేరు : జగత్ గోసాయిని పాలన: జనవరి 19, 1628 నుండి జూలై 31, 1658 వరకు భార్యాలు: కాందహరి మహల్, అక్బరాబాది మహల్, ముంతాజ్ మహల్, ఫతేపురి …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post